Thương

Có những bình minh tôi thức dậy

Chẳng nghe gì ngoài tiếng lòng bao la

Bảo đi xa đắn đo chi xứ lạ

Giục chân chạy kẻo muộn trời nắng trưa

Có những người vừa mới gặp hôm qua

Trong bữa tiệc khi cơn say kịp ập

Sớm mai dậy sao nghe lòng vương vấn

Gã lữ khách còn ôm mình ngủ say

Khi tia nắng đầu xé toạt màn đêm

Chợt thấy thương thân thêm một tẹo

Người cũng đi khi thời gian cứ chạy

Em ở lại cùng lơ lửng chơi vơi…

-E-

signature

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: