GIỮA BỘN BỀ

[Truyện] Thụy cố gắng tìm cho mình một khoảng thật lặng. Thả từng vòng khói không hình thù. Biết mình đã chẳng quay trở lại như trước được nữa, chẳng đủ nguyên vẹn  trong tâm, cũng như trong chính phần hồn đã nhiều chắp vá. Bải hoải sống cho qua ngày tháng dù biết mục... Continue Reading →

Advertisements

HOW TO BE SINGLE?

Tôi nhận được tin nhắn từ một cậu em, ngỏ ý nhường lại tôi cặp vé mời đêm ra mắt phim “TUYÊN NGÔN ĐỘC THÂN” (How to be single?). Tôi thuộc tuýp dễ ăn, dễ sống, dễ vui nên chẳng có lý do gì không nhận lời. Thế là đặt ra mục tiêu cho mình... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑