Anh về mau…

Anh về mau
Em cần vai người vững chãi
Cho em tựa đầu vào
Ngoài kia sóng lớn
Cứ can trường mãi
Đã thấm mệt rồi.

Anh về mau
Em cần anh che chở
Trời giăng mây đen
Mờ lối em về
Thương nhau tay đan
Đi qua giông tố

Anh về mau
Ở đây đất chật
Lòng người càng hẹp
Ngột ngạt làm sao
Hôn nhau đi anh
Mình cần không khí
Tinh khiết, ngọt lành

Anh về mau
Em thèm chạm mặt
Thèm rúc vào lòng
Thân sát thân
Hơi ấm lan tỏa
Chúng ta tan chảy
Hoà nhau làm một
Trao đi nồng nàn

Anh ơi, về mau!

-E-

signature

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: