Đi làm từ cấp 3. Tại sao không?

Tôi viết bài này vì bức xúc sau khi đọc tin tuyển thành viên tham dự một chương trình thực tập hè không công, đối tượng là trẻ em 14 - 18 tuổi! Đây là post tuyển dụng: Okay! Chúng ta bắt đầu nhé... Năm 21 tuổi, tôi đi thực tập ở một khách sạn... Continue Reading →

Advertisements

Blog at WordPress.com.

Up ↑