Nhắm mắt thấy mùa hè

Nếu bạn đang trông đợi đây là một bài review phim thì thôi hãy quên đi. Vì mình có tật hễ review là phải xì tình tiết của phim! Nên mình quyết định không review. Vậy bạn sắp đọc cái khỉ gì đây? Thiệt ra mình chỉ muốn viết lại vài dòng cảm xúc của... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑